Etiketter med tryck


Oavsett vilka produkter du säljer så kan du skapa unika etiketter med ditt företagsnamn eller ditt varumärke. En etikett kan både bära ditt företags budskap men så även upplysa om specifik information som du önskar delge målgruppen eller vill förtydliga.

Etiketter med tryck - oavsett form och storlek

Vi anpassar våra etiketter till dina produkter och det spelar ingen roll vilken storlek eller form som efterfrågas. Vi besitter stor kunskap inom ämnesområdet så råder det osäkerhet kring materialval och dylikt så bistår vi dig givetvis. Så oberoende om dina etiketter ska placeras på flaska eller ska hängas upp ett ställ så löser vi detta.

Etikett med säljande budskap

En snygg och tilltalande etikett är ett utmärkt sätt att profilera och förhöjda ditt varumärke. Form och färg påverkar människor i deras val av produkt. Har du ett bra säljargument som inte konkurrenterna innehar så är etiketten en utmärkt plats att understryka en sådan fördel. Det kan även handla om utmärkelser eller ingredienser som kan vara fördelaktiga att understryka.

Etiketter med tryck - oavsett volym

Vi har vana av att trycka etiketter i stora volymer där etiketterna ibland går vidare in i produktion eller annan emballagehantering hos kund. Önskar du stabila leveranser i stora volymer så har vi inga problem att tillgodose dina behov.